menu
Fine jewelry since 1987

Kết quả tìm kiếm cho "vàng"

Product name

Nhẫn, vàng 14K

N585G00886 - 200025R018W4CAA

5,330,000₫

Product name

Nhẫn, vàng 9K

N37G00176 - 200034R099W09AA

6,025,000₫

Product name

Nhẫn, vàng 9K

N37G00127 - 200031R014W09AA

4,704,000₫

Product name

Nhẫn, vàng 9K

N37G00117 - 200034R100W5BAA

6,540,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 14K

V585G00008 - 200034O061W00AA

12,377,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 14K

V585G00006 - 200034O060W00AA

12,617,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 14K

V585G00004 - 200034O059W00AA

13,482,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 18K

V75G00039 - 400048O001YA2AA

12,863,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 18K

V75G00029 - 400048O001WA2AA

12,863,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 14K

L585G00028 - 200034B070W00AA

4,423,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 14K

L585G00027 - 200034B070W00AA

4,612,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 14K

L585G00007 - 200034B070W65AA

4,544,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 18K

L75G00045 - 400048B002DA1AA

7,813,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 18K

L75G00025 - 400048B001DA1AA

8,215,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 9K

L37G00142 - 110005B039W00AA

2,602,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 9K

L37G00130 - 200034B079W00AA

2,664,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 9K

L37G00123 - 200034B083W00AA

3,209,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 9K

L37G00109 - 200034B075W00AA

2,419,000₫

Product name

Vòng tay, vàng 9K

L37G00106 - 200034B080W00AA

2,883,000₫

Product name

Nhẫn vàng You & Me

N585G01294 - 200014R026W50AA

6,391,000₫

Product name

Nhẫn vàng Meet You

N585G00789 - 200021R008W10AA

2,915,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ