menu
Fine jewelry since 1987

Kết quả tìm kiếm cho "trắng"

Product name

Nhẫn Geo-Round

N41G00068 - 200034R319D11AA

5,188,000₫

Product name

Nhẫn Little Lover

N41G00040 - 200015R232W09AA

2,784,000₫

Product name

Nhẫn Heart Journey

N41G00034 - 200025R321W09AA

3,496,000₫

Product name

Nhẫn Tiara

N41G00028 - 200032R306D10AA

2,055,000₫

Product name

Nhẫn The Crown

N41G00027 - 200018R205D10AA

2,151,000₫

Product name

Nhẫn Flowers in Grass

N41G00019 - 200034R307W10AA

3,874,000₫

Product name

Nhẫn Heart Beat

N41G00017 - 200025R322W08AA

2,177,000₫

Product name

Nhẫn My Universe

N41G00016 - 200015R222W10AA

3,434,000₫

Product name

Nhẫn Say Yes

N585G00092 - 200019R001W09AA

3,447,000₫

Product name

Nhẫn My Muse

N585G00158 - 200019R016W09AA

3,191,000₫

Product name

Nhẫn Us

N41G00048 - 200021R004W10AA

1,802,000₫

Product name

Nhẫn The Only One

N41G00011 - 200015R021W10AA

2,180,000₫

Product name

Nhẫn Fall to You

N41G00025 - 200015R027D08AA

2,677,000₫

Product name

Nhẫn My Queen

N41G00018 - 200015R023W11AA

3,308,000₫

Product name

Nhẫn The Promise

N41G00009 - 200020R007W10AA

3,623,000₫

Product name

Nhẫn Love Story

N41G00024 - 200015R026D09AA

2,205,000₫

Product name

Nhẫn Come to Me

N41G00008 - 200015R020W08AA

3,354,000₫

Product name

Nhẫn Raise You Up

N41G00003 - 200015R013W09AA

3,330,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Diamond Bar

M75G00157 - 100008P001W0002

5,636,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Daylight

M75G00136 - 100003P004W0002

6,709,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Twist of Fate

D75G00031 - 100007N004W0002

5,587,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Sparkling Stars

B75G00202 - 100001S005W0002

3,274,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Spring Leaves

B75G00183 - 100007S009W0002

6,031,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Stars

B75G00161 - 100001S003W0002

5,391,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Our Story

N75G00381 - 100007R023W0902

8,002,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Timeless Love

B75G00276 - 100007S013W0002

15,945,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Kiss Your Ears

B75G00213 - 100007D006W0002

23,631,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Drop of Love

B75G00211 - 100007D004W0002

21,083,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00221 - N37G00299

7,906,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Twist & Turn

N75G00440 - 100038R011I1102

6,762,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Squared Diamond

M75G00124 - 100003P001W0002

5,933,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Infinite

M75G00116 - 100007P001W0002

6,455,000₫

Product name

Nhẫn Sapphire Endless

N75G00108 - 110009R13W09AA

5,425,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Geo-Zigzag

M75G00001 - 100006P18W0002

5,220,000₫

Product name

Dây chuyền Ice Fall

D75G00009 - 100027N001W0002

43,320,000₫

Product name

Nhẫn Miscelato

N75G00315 - 120030R002W1002

21,472,000₫

Product name

Hoa tai Embrace

B75G00134 - 100007S004W0002

38,633,000₫

Product name

Hoa tai I Hear Your Voice

K5462E-0005

52,245,000₫

Product name

Hoa tai Sweet Whispers

B75G00132 - 100007S002W0002

54,363,000₫

Product name

Nhẫn Cross The Line

N75G00306

32,470,000₫

Product name

Nhẫn Love Around

N75G00336 - 100027R001W1102

45,260,000₫

Product name

Nhẫn Dazzling Baguette

N75G00333

13,893,000₫

Product name

Nhẫn Twice-Dazzling Baguette

M4335R-0002

24,353,000₫

Product name

Nhẫn Sapphire 'n Love

N75G00168 - 110009R025W0902

6,226,000₫

Product name

Nhẫn I Love Pearl

N41G00061 - 210034R030W10AA

5,901,000₫

Product name

Nhẫn Cinderella

N75G00256 - 200020R002W09AA

6,567,000₫

Product name

Nhẫn True Romance

N75G00126 - 200017R10W12AA

6,455,000₫

Product name

Nhẫn Rising Stars

N75G00139 - 200019R13W11AA

5,890,000₫

Product name

Nhẫn A Love To Last

N75G00271 - 200017R031W12AA

7,456,000₫

Product name

Set nhẫn Gorgeous

N75G00262 - 200023R009W09AA

7,095,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG - KHAI TRƯƠNG 25/9


265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

1800 6027

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Nghé
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

1800 6027

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3831 1801

XEM BẢN ĐỒ