menu
Fine jewelry since 1987

Kết quả tìm kiếm cho "sapphire"

Product name

Hoa tai Sapphire Stud

B585G00230 - 110010S013W00AA

4,349,000₫

Product name

Nhẫn Sapphire 'n Love

N75G00168 - 110009R025W0902

6,226,000₫

Product name

Nhẫn Sapphire Endless

N75G00108 - 110009R13W09AA

5,425,000₫

Product name

Mặt dây Sapphire Floral

M75G00046 - 110003P37W0002

2,309,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Shining Sapphire

N585G00565 - 120010R055W1002

16,878,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Sapphire Light

N75G00085 - 120002R18W1102

9,924,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Sapphire Rise

N75G00084 - 120006R51W1002

9,799,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Sapphire Love

N75G00078 - 120004R18W0902

7,814,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Sapphire Treasure

N75G00069 - 120010R16W1002

4,167,000₫

Product name

Hoa tai kim cương sapphire Love Journey

B585G00238 - 120008S006Y0002

23,045,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Sapphire Love Line

M75G00060 - 120008P13W0002

6,559,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Sapphire Stud

B75G00069 - 120012S01W0002

16,370,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Sapphire Secret

B75G00052 - 120010H07W0002

5,863,000₫

Product name

Nhẫn Love Ocean

N75G00327 - 120027R009W1002

12,543,000₫

Product name

Nhẫn Aurora

N75G00311 - 120002R002Y0902

9,375,000₫

Product name

Nhẫn Red Charming

M2316R-0009

16,508,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Trio-Sapphire

N585G01111 - 120011R040Y0902

8,764,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Blue Soleil

N75G00075 - 120003R71W1202

8,542,000₫

Product name

Mặt kim cương Saphire Legend

M75G00057 - 120008P12W0002

8,961,000₫

Product name

Nhẫn Miscelato

N75G00315 - 120030R002W1002

21,472,000₫

Product name

Nhẫn Venus Attraction

N75G00315

21,472,000₫

Product name

Dây chuyền Red Charming

D75G00007

29,474,000₫

Product name

Hoa tai Red Charming

B75G00137

22,331,000₫

Product name

Dây chuyền Blue Fusion

M1105N-0006

27,489,000₫

Product name

Mặt dây Scarlet Passion

M75G00112 - 120002P304P0002

17,221,000₫

Product name

Hoa tai Blue Fusion

M0935E-0006

11,628,000₫

Product name

Hoa tai Serenity

B75G00136

26,261,000₫

Product name

Hoa tai Scarlet Passion

B75G00301 - 120002H304W0002

21,938,000₫

Product name

Mặt dây Sea Flower

M75G00048 - 120005P20W0002

4,991,000₫

Product name

Mặt dây Both of Us

M75G00044 - 120008P11W0002

5,149,000₫

Product name

Vòng tay Red Charming

M0175B-0005

15,824,000₫

Product name

Vòng tay Luminary

V75G00001 - 120002B002W0002

22,399,000₫

Product name

Nhẫn Scarlet Passion

M2303R-0008

13,524,000₫

Product name

Dây chuyền Aurora

D75G00204 - 120002N001P0002

22,398,000₫

Product name

Nhẫn Midnight

N75G00523 - 120030R004W1102

46,823,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG - KHAI TRƯƠNG 25/9


265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

1800 6027

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Nghé
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3925 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ