menu
Fine jewelry since 1987

Kết quả tìm kiếm cho "ruby"

Product name

Nhẫn Garnet & Ruby Halo

N585G00529 - 110047R003W09AA

6,816,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Shining Ruby

N585G00555 - 120010R057W1202

35,379,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Ruby Rise

N75G00196 - 120006R250W1002

22,594,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Ruby Halo

N75G00088 - 120002R21W1102

14,286,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Ruby Love

N75G00077 - 120004R17W1002

8,134,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Ruby Halo

N75G00360 - 120010R005W1102

4,965,000₫

Product name

Vòng tay kim cương Ruby Pearlie

L75G00017 - 120005B001W0702

14,233,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Ruby Leaf

B585G00127

14,801,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Midnight Ruby

B585G00244 - 120010S022W0002

11,379,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Ruby Shine

B75G00068 - 120003S18W0002

10,607,000₫

Product name

Mặt dây chuyền kim cương Ruby Line

M75G00100 - 120008P250W0002

4,957,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Ruby Halo

B75G00050 - 120010S05W0002

7,038,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Ruby Floral

B75G00059 - 120003S016W0002

6,757,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Luck 'n Love

N75G00167 - 120011R333W1202

5,479,000₫

Product name

Nhẫn kim cương July Charm

N75G00435 - 120010R012W0902

5,615,000₫

Product name

Hoa tai Passion Pink

B75G00140 - 120027D002W0002

14,164,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Trio-Ruby

N585G01108 - 120011R039Y1402

13,308,000₫

Product name

Mặt dây chuyền kim cương Luck 'n Love

M75G00080 - 120011P333W0002

3,151,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Rubine Halo

M75G00119 - 120010P204P0002

6,686,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Luck 'n Love

B75G00042 - 120011S01I0002

4,487,000₫

Product name

Hoa tai R-embrace

B75G00135 - 120007S005W0002

41,218,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ