menu
Fine jewelry since 1987

Kết quả tìm kiếm cho "nhẫn"

Product name

Nhẫn Geo-Round

N41G00068 - 200034R319D11AA

5,188,000₫

Product name

Nhẫn Tiara

N41G00028 - 200032R306D10AA

2,055,000₫

Product name

Nhẫn Us

N41G00048 - 200021R004W10AA

1,802,000₫

Product name

Nhẫn Butterflowers

N75G00313 - 100029R002Y1002

16,649,000₫

Product name

Nhẫn Midnight

N75G00523 - 120030R004W1102

46,823,000₫

Product name

Nhẫn Miscelato

N75G00315 - 120030R002W1002

21,472,000₫

Product name

Nhẫn Cinderella

N75G00256 - 200020R002W09AA

6,567,000₫

Product name

Nhẫn Elisabeth

N75G00242 - 200019R003W11AA

9,258,000₫

Product name

Nhẫn Marquise

N75G00144 - 200017R27W11AA

4,796,000₫

Product name

Nhẫn Trinity

N75G00270 - 200020R003W11AA

10,465,000₫

Product name

Nhẫn Enchanted

N75G00248 - 200017R011W10AA

7,208,000₫

Product name

Nhẫn Intertwine

N75G00247 - 200019R008W12AA

5,817,000₫

Product name

Nhẫn Victoria

N75G00244 - 200019R004W10AA

5,741,000₫

Product name

Nhẫn Amour

N75G00241 - 200017R009W10AA

7,613,000₫

Product name

Nhẫn Embrace

K5445R-0005

46,092,000₫

Product name

Nhẫn Emeralda

N75G00325 - 120027R010W1102

34,449,000₫

Product name

Nhẫn Aurora

N75G00311 - 120002R002Y0902

9,375,000₫

Product name

Nhẫn Enlace

N75G00308

22,837,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Trio-Sapphire

N585G01111 - 120011R040Y0902

8,764,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Trio-Ruby

N585G01108 - 120011R039Y1402

13,308,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Trio-Emerald

N585G00541 - 120011R038Y1202

13,308,000₫

Product name

Nhẫn Garnet & Ruby Halo

N585G00529 - 110047R003W09AA

6,816,000₫

Product name

Nhẫn Amethyst Halo

N585G00526 - 110047R002W10AA

6,816,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00441 - N37G00529

6,588,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00414 - N37G00504

6,498,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00390 - N37G00471

6,453,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00274 - N37G00378

7,621,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00246 - N37G00351

7,906,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00221 - N37G00299

7,906,000₫

Product name

Nhẫn Topaz Ocean Soul

N585G00535 - 110047R001W10AA

7,183,000₫

Product name

Nhẫn Sapphire 'n Love

N75G00168 - 110009R025W0902

6,226,000₫

Product name

Nhẫn I Love Pearl

N41G00061 - 210034R030W10AA

5,901,000₫

Product name

Nhẫn Little Lover

N41G00040 - 200015R232W09AA

2,784,000₫

Product name

Nhẫn Heart Journey

N41G00034 - 200025R321W09AA

3,496,000₫

Product name

Nhẫn The Crown

N41G00027 - 200018R205D10AA

2,151,000₫

Product name

Nhẫn Flowers in Grass

N41G00019 - 200034R307W10AA

3,874,000₫

Product name

Nhẫn Heart Beat

N41G00017 - 200025R322W08AA

2,177,000₫

Product name

Nhẫn My Universe

N41G00016 - 200015R222W10AA

3,434,000₫

Product name

Nhẫn Planet of Love

N75G00404 - 100038R006P1102

5,883,000₫

Product name

Nhẫn Touch Me

N75G00367 - 100007R014P0902

5,457,000₫

Product name

Nhẫn Say Yes

N585G00092 - 200019R001W09AA

3,447,000₫

Product name

Nhẫn My Muse

N585G00158 - 200019R016W09AA

3,191,000₫

Product name

Nhẫn The Only One

N41G00011 - 200015R021W10AA

2,180,000₫

Product name

Nhẫn Fall to You

N41G00025 - 200015R027D08AA

2,677,000₫

Product name

Nhẫn My Queen

N41G00018 - 200015R023W11AA

3,308,000₫

Product name

Nhẫn The Promise

N41G00009 - 200020R007W10AA

3,623,000₫

Product name

Nhẫn Love Story

N41G00024 - 200015R026D09AA

2,205,000₫

Product name

Nhẫn Come to Me

N41G00008 - 200015R020W08AA

3,354,000₫

Product name

Nhẫn Raise You Up

N41G00003 - 200015R013W09AA

3,330,000₫

Product name

Nhẫn Sapphire Endless

N75G00108 - 110009R13W09AA

5,425,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG - KHAI TRƯƠNG 25/9


265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

1800 6027

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Nghé
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3925 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ