menu
Fine jewelry since 1987

Kết quả tìm kiếm cho "nhẫn"

Product name

Nhẫn Journey

N585G00653 - 200024R002W12AA

3,322,000₫

Product name

Nhẫn Charming

N585G00878 - 200025R014W4CAA

5,395,000₫

Product name

Nhẫn Heart

N585G00062 - 200025R015W10AA

5,631,000₫

Product name

Nhẫn Happiness

N585G00517 - 200015R046W11AA

3,156,000₫

Product name

Nhẫn Halo

N585G00514 - 200017R035W11AA

3,281,000₫

Product name

Nhẫn Princess

N585G00496 - 200015R342W13AA

1,800,000₫

Product name

Nhẫn I Do

N585G00448 - 200015R037W12AA

3,295,000₫

Product name

Nhẫn Fairytale

N585G00308 - 200019R014W09AA

4,245,000₫

Product name

Nhẫn Geo-Round

N41G00068 - 200034R319D11AA

5,188,000₫

Product name

Nhẫn Tiara

N41G00028 - 200032R306D10AA

2,055,000₫

Product name

Nhẫn Us

N41G00048 - 200021R004W10AA

1,802,000₫

Product name

Nhẫn Butterflowers

N75G00313 - 100029R002Y1002

16,649,000₫

Product name

Nhẫn Midnight

N75G00523 - 120030R004W1102

46,823,000₫

Product name

Nhẫn Cinderella

N75G00256 - 200020R002W09AA

6,567,000₫

Product name

Nhẫn Elisabeth

N75G00242 - 200019R003W11AA

9,258,000₫

Product name

Nhẫn Marquise

N75G00144 - 200017R27W11AA

4,796,000₫

Product name

Nhẫn Trinity

N75G00270 - 200020R003W11AA

10,465,000₫

Product name

Nhẫn Enchanted

N75G00248 - 200017R011W10AA

7,208,000₫

Product name

Nhẫn Intertwine

N75G00247 - 200019R008W12AA

5,817,000₫

Product name

Nhẫn Victoria

N75G00244 - 200019R004W10AA

5,741,000₫

Product name

Nhẫn Amour

N75G00241 - 200017R009W10AA

7,613,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ