menu
Fine jewelry since 1987

Kết quả tìm kiếm cho "kim cương"

Product name

Nhẫn đính kim cương

N75G00393 - 100013R002W1302

12,500,000₫

Product name

Lắc tay kim cương

L585G00054 - 100007B004W0702

26,704,000₫

Product name

Lắc tay kim cương

L585G00052 - 100007B003P0702

20,787,000₫

Product name

Lắc tay kim cương

L585G00046 - 100007B001W0702

25,354,000₫

Product name

Lắc tay kim cương

L585G00021 - 100039B002I0002

24,587,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00521 - 100009R029W1102

5,168,000₫

Product name

Nhẫn Kim cương - Sapphire

N585G00389 - 120007R001W1302

13,468,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00381 - 100007R045W1402

31,437,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00380 - 100007R043Y1402

13,691,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00379 - 100007R042Y1202

21,762,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00375 - 100009R019W0902

23,525,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00373 - 100007R025T0802

14,859,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00369 - 100009R026W0802

9,634,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00368 - 100046R004I1102

19,969,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00366 - 100046R002I1002

25,650,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00364 - 100007R002I0802

28,649,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00363 - 100007R041I1002

27,135,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00356 - 100009R028W0802

16,629,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00354 - 100046R001I0902

14,698,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00353 - 100007R029D1102

25,362,000₫

Product name

Nhẫn đính kim cương

N585G00352 - 100009R018W1002

17,425,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ