menu
Fine jewelry since 1987

Kết quả tìm kiếm cho "CZ"

Product name

Nhẫn Geo-Round

N41G00068 - 200034R319D11AA

5,188,000₫

Product name

Nhẫn Little Lover

N41G00040 - 200015R232W09AA

2,784,000₫

Product name

Nhẫn Heart Journey

N41G00034 - 200025R321W09AA

3,496,000₫

Product name

Nhẫn Tiara

N41G00028 - 200032R306D10AA

2,055,000₫

Product name

Nhẫn The Crown

N41G00027 - 200018R205D10AA

2,151,000₫

Product name

Nhẫn Flowers in Grass

N41G00019 - 200034R307W10AA

3,874,000₫

Product name

Nhẫn Heart Beat

N41G00017 - 200025R322W08AA

2,177,000₫

Product name

Nhẫn My Universe

N41G00016 - 200015R222W10AA

3,434,000₫

Product name

Nhẫn Say Yes

N585G00092 - 200019R001W09AA

3,447,000₫

Product name

Nhẫn My Muse

N585G00158 - 200019R016W09AA

3,191,000₫

Product name

Nhẫn Us

N41G00048 - 200021R004W10AA

1,802,000₫

Product name

Nhẫn The Only One

N41G00011 - 200015R021W10AA

2,180,000₫

Product name

Nhẫn Fall to You

N41G00025 - 200015R027D08AA

2,677,000₫

Product name

Nhẫn My Queen

N41G00018 - 200015R023W11AA

3,308,000₫

Product name

Nhẫn The Promise

N41G00009 - 200020R007W10AA

3,623,000₫

Product name

Nhẫn Love Story

N41G00024 - 200015R026D09AA

2,205,000₫

Product name

Nhẫn Come to Me

N41G00008 - 200015R020W08AA

3,354,000₫

Product name

Nhẫn Raise You Up

N41G00003 - 200015R013W09AA

3,330,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00414 - N37G00504

6,498,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00246 - N37G00351

7,906,000₫

Product name

Nhẫn I Love Pearl

N41G00061 - 210034R030W10AA

5,901,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ