menu
Fine jewelry since 1987

Kết quả tìm kiếm cho "CZ"

Product name

Nhẫn Geo-Round

N41G00068 - 200034R319D11AA

5,188,000₫

Product name

Nhẫn Little Lover

N41G00040 - 200015R232W09AA

2,784,000₫

Product name

Nhẫn Heart Journey

N41G00034 - 200025R321W09AA

3,496,000₫

Product name

Nhẫn Tiara

N41G00028 - 200032R306D10AA

2,055,000₫

Product name

Nhẫn The Crown

N41G00027 - 200018R205D10AA

2,151,000₫

Product name

Nhẫn Flowers in Grass

N41G00019 - 200034R307W10AA

3,874,000₫

Product name

Nhẫn Heart Beat

N41G00017 - 200025R322W08AA

2,177,000₫

Product name

Nhẫn My Universe

N41G00016 - 200015R222W10AA

3,434,000₫

Product name

Nhẫn Say Yes

N585G00092 - 200019R001W09AA

3,447,000₫

Product name

Nhẫn My Muse

N585G00158 - 200019R016W09AA

3,191,000₫

Product name

Nhẫn Us

N41G00048 - 200021R004W10AA

1,802,000₫

Product name

Nhẫn The Only One

N41G00011 - 200015R021W10AA

2,180,000₫

Product name

Nhẫn Fall to You

N41G00025 - 200015R027D08AA

2,677,000₫

Product name

Nhẫn My Queen

N41G00018 - 200015R023W11AA

3,308,000₫

Product name

Nhẫn The Promise

N41G00009 - 200020R007W10AA

3,623,000₫

Product name

Nhẫn Love Story

N41G00024 - 200015R026D09AA

2,205,000₫

Product name

Nhẫn Come to Me

N41G00008 - 200015R020W08AA

3,354,000₫

Product name

Nhẫn Raise You Up

N41G00003 - 200015R013W09AA

3,330,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00414 - N37G00504

6,498,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00246 - N37G00351

7,906,000₫

Product name

Nhẫn I Love Pearl

N41G00061 - 210034R030W10AA

5,901,000₫

Product name

Nhẫn Cinderella

N75G00256 - 200020R002W09AA

6,567,000₫

Product name

Nhẫn True Romance

N75G00126 - 200017R10W12AA

6,455,000₫

Product name

Nhẫn Rising Stars

N75G00139 - 200019R13W11AA

5,890,000₫

Product name

Nhẫn A Love To Last

N75G00271 - 200017R031W12AA

7,456,000₫

Product name

Set nhẫn Gorgeous

N75G00262 - 200023R009W09AA

7,095,000₫

Product name

Nhẫn Elisabeth

N75G00242 - 200019R003W11AA

9,258,000₫

Product name

Nhẫn Everlasting Love

N75G00264 - 200017R023W12AA

10,985,000₫

Product name

Set nhẫn Companion

N75G00246 - 200023R002W11AA

9,098,000₫

Product name

Nhẫn Princee Halo

N75G00239 - 200017R004W10AA

4,950,000₫

Product name

Nhẫn Love In My Heart

N585G00018 - 200025R012W11AA

3,757,000₫

Product name

Nhẫn Past, Present & Future

N75G00268 - 200017R029W11AA

7,397,000₫

Product name

Set nhẫn Timeless

N75G00142 - 200023R08W09AA

10,903,000₫

Product name

Nhẫn Imperial Crown

N75G00125 - 200019R07W11AA

6,801,000₫

Product name

Nhẫn Forever Soulmate

N75G00155 - 200021R02W11AA

3,896,000₫

Product name

Nhẫn Royal Princess

N75G00124 - 200015R01W10AA

5,343,000₫

Product name

Nhẫn Halo Emerald Cut

N75G00237 - 200017R001W10AA

5,639,000₫

Product name

Nhẫn Marquise

N75G00144 - 200017R27W11AA

4,796,000₫

Product name

Nhẫn Trinity

N75G00270 - 200020R003W11AA

10,465,000₫

Product name

Nhẫn Enchanted

N75G00248 - 200017R011W10AA

7,208,000₫

Product name

Nhẫn Intertwine

N75G00247 - 200019R008W12AA

5,817,000₫

Product name

Nhẫn Charming Princess

N75G00245 - 200019R006W09AA

7,224,000₫

Product name

Nhẫn Victoria

N75G00244 - 200019R004W10AA

5,741,000₫

Product name

Nhẫn Amour

N75G00241 - 200017R009W10AA

7,613,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00441 - N37G00529

6,588,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00390 - N37G00471

6,453,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Amor

N37G00274 - N37G00378

7,621,000₫

Product name

Mặt dây chuyền For You

M585G00212 - 200014P021W00AA

5,284,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Miracle Love

M585G00215 - 200014P022W00AA

3,026,000₫

Product name

Mặt dây chuyền This Is Love

M585G00222 - 200014P024W00AA

2,715,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG - KHAI TRƯƠNG 25/9


265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

1800 6027

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Nghé
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

1800 6027

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3831 1801

XEM BẢN ĐỒ