menu
Fine jewelry since 1987

Kết quả tìm kiếm cho "Đá màu"

Product name

Vòng tay Topaz Dance

L585G00018 - 110047B003W07AA

8,114,000₫

Product name

Vòng tay Citrine Dance

L585G00016 - 110047B002Y07AA

7,465,000₫

Product name

Nhẫn Topaz Ocean Soul

N585G00535 - 110047R001W10AA

7,183,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Rosie Love

N585G00546 - 120047R004P1202

4,798,000₫

Product name

Vòng tay Topaz Love

L585G00019 - 110047B006Y07AA

3,895,000₫

Product name

Vòng tay Love, Rosie

L585G00017 - 110047B005Y07AA

3,246,000₫

Product name

Vòng tay Nature Soul

L585G00015 - 110047B001P07AA

5,842,000₫

Product name

Vòng tay Amethyst Love

L585G00014 - 110047B004Y07AA

3,570,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Topaz Love

B585G00251 - 120047S008W0002

15,255,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Amethyst Love

B585G00235 - 120047S006P0002

14,606,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Citrine Love

B585G00234 - 120047S007Y0002

14,606,000₫

Product name

Hoa tai Color Harmony

B585G00213 - 110047D009Y00AA

5,842,000₫

Product name

Hoa tai Color Me

B585G00212 - 110047S001Y00AA

11,360,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Topaz Love

N585G00566 - 120047R005W1002

5,844,000₫

Product name

Hoa tai Nature Colors

B585G00214 - 110047D008P00AA

11,627,000₫

Product name

Nhẫn Garnet & Ruby Halo

N585G00529 - 110047R003W09AA

6,816,000₫

Product name

Nhẫn Amethyst Halo

N585G00526 - 110047R002W10AA

6,816,000₫

Product name

Hoa tai Sapphire Stud

B585G00230 - 110010S013W00AA

4,349,000₫

Product name

Hoa tai Emerald Stud

B585G00219 - 110010S008W00AA

12,658,000₫

Product name

Hoa tai Citrine Drop

B585G00215 - 110047D006Y00AA

6,492,000₫

Product name

Hoa tai Amethyst Drop

B585G00209 - 110047D003P00AA

4,869,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ