menu
Fine jewelry since 1987
QUÀ CƯỚI

QUÀ CƯỚI

Mừng một hành trình yêu mới bắt đầu! 

Tất cả sản phẩm

Product name

Hoa tai Sapphire Stud

B585G00230 - 110010S013W00AA

4,349,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Emerald Love Journey

B585G00238 - 120008S006Y0002

23,045,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Sparkling Emerald

B585G00575 - 120010S024Y0002

18,393,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Midnight Ruby

B585G00244 - 120010S022W0002

11,379,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Diamond Bar

M75G00157 - 100008P001W0002

5,636,000₫

Product name

Mặt dây chuyền kim cương Diamond Bar

M75G00158 - 100008P002P0002

6,863,000₫

Product name

Mặt dây kim cương My Heart

M75G00153 - 100036P006P0002

1,779,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Diamond Bow

B585G00122

4,638,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Diamond Flower

B75G00151

12,504,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Drop of Love

B75G00148

8,740,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Spring Leaves

B75G00183 - 100007S009W0002

6,031,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Floral

D75G00203 - 100013N001P0002

5,003,000₫

Product name

Mặt dây One Heart

D585G00021 - 200025N005W18AA

5,451,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Ruby Leaf

B585G00127

14,801,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Radiant Bloom

B75G00262

7,979,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Diamond Anchor

B75G00178

19,225,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Diamond Luna

B75G00177

11,430,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Love Line

B75G00166

12,118,000₫

Product name

Hoa tai kim cương You & I

B75G00165

15,069,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Radiant Elegance

B75G00159

10,142,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ