menu
Fine jewelry since 1987
QUÀ CƯỚI

QUÀ CƯỚI

Mừng một hành trình yêu mới bắt đầu! 

Tất cả sản phẩm

Product name

Nhẫn Charming

N585G00878 - 200025R014W4CAA

5,395,000₫

Product name

Nhẫn For You

N585G00675 - 200025R026W11AA

3,382,000₫

Product name

Nhẫn My Heart

N585G00665 - 200025R025W10AA

3,296,000₫

Product name

Nhẫn Heart

N585G00062 - 200025R015W10AA

5,631,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Love Interlace

N585G01314-N585G01313

14,046,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Forever With You

N75G00544 - N75G00545

23,134,000₫

Product name

Vòng tay kim cương Pearlie

L75G00019 - 120005B003W0702

14,960,000₫

Product name

Vòng tay kim cương Sapphire Pearlie

L75G00018 - 120005B002W0702

12,995,000₫

Product name

Vòng tay kim cương Ruby Pearlie

L75G00017 - 120005B001W0702

14,233,000₫

Product name

Vòng tay kim cương Your Lips

L75G00016 - 100039B001W0702

10,177,000₫

Product name

Vòng tay kim cương Diamond Bow

L75G00020 - 100013B001W0702

9,213,000₫

Product name

Nhẫn kim cương The Spiral

N75G00660 - 100039R003W6B02

9,565,000₫

Product name

Nhẫn Your Eye

N41G00173 - 200019R326W11AA

6,444,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Lips

M41G00593 - 200032P210W00AA

2,055,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Pearlie Kiss

M41G00586 - 210019P239W00AA

1,866,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Starshine

M41G00557 - 200015P319W00AA

3,181,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Pendulum

M41G00514 - 200015P325W00AA

1,967,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Comma

M41G00401 - 200019P008W00AA

1,676,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Sweet Pearlie

M41G00385 - 210034P027W00AA

3,282,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Heart & Soul

M41G00323 - 200025P019W00AA

1,910,000₫

Product name

Mặt dây chuyền In my Vein

M41G00316 - 200025P018W00AA

2,322,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ