menu
Fine jewelry since 1987
SINH NHẬT

SINH NHẬT

Mừng một người quý giá được sinh ra hôm nay. 

Tất cả sản phẩm

Product name

Nhẫn Sun, Moon & Us

N75G00320

43,888,000₫

Product name

Nhẫn Tangled In Love

N75G00337 - 100027R002W1002

27,774,000₫

Product name

Nhẫn The Crown

N41G00027 - 200018R205D10AA

2,151,000₫

Product name

Nhẫn Tiara

N41G00028 - 200032R306D10AA

2,055,000₫

Product name

Nhẫn Topaz Ocean Soul

N585G00535 - 110047R001W10AA

7,183,000₫

Product name

Nhẫn Tri-Dazzling Baguette

N75G00328 - 100027R007W1102

38,072,000₫

Product name

Nhẫn Trinity

N75G00270 - 200020R003W11AA

10,465,000₫

Product name

Nhẫn True Romance

N75G00126 - 200017R10W12AA

6,455,000₫

Product name

Nhẫn Twice-Dazzling Baguette

M4335R-0002

24,353,000₫

Product name

Nhẫn Two Souls

N75G00323 - 100030R012T1002

47,849,000₫

Product name

Nhẫn Victoria

N75G00244 - 200019R004W10AA

5,741,000₫

Product name

Nhẫn Way To You

N75G00113 - 120011R05W0902

22,430,000₫

Product name

Set nhẫn Gorgeous

N75G00262 - 200023R009W09AA

7,095,000₫

Product name

Vòng tay Red Charming

M0175B-0005

15,824,000₫

Product name

Vòng tay Amethyst Love

L585G00014 - 110047B004Y07AA

3,570,000₫

Product name

Vòng tay Citrine Dance

L585G00016 - 110047B002Y07AA

7,465,000₫

Product name

Vòng tay Love, Rosie

L585G00017 - 110047B005Y07AA

3,246,000₫

Product name

Vòng tay Luminary

V75G00001 - 120002B002W0002

22,399,000₫

Product name

Vòng tay Nature Soul

L585G00015 - 110047B001P07AA

5,842,000₫

Product name

Vòng tay Topaz Dance

L585G00018 - 110047B003W07AA

8,114,000₫

Product name

Vòng tay Topaz Love

L585G00019 - 110047B006Y07AA

3,895,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG - KHAI TRƯƠNG 25/9


265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

1800 6027

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Nghé
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3925 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ