menu
Fine jewelry since 1987
SINH NHẬT

SINH NHẬT

Mừng một người quý giá được sinh ra hôm nay.

Tất cả sản phẩm

Product name

Hoa tai R-embrace

B75G00135 - 120007S005W0002

41,218,000₫

Product name

Hoa tai Red Charming

B75G00137

22,331,000₫

Product name

Hoa tai Sapphire Stud

B585G00230 - 110010S013W00AA

4,349,000₫

Product name

Hoa tai Scarlet Passion

B75G00301 - 120002H304W0002

21,938,000₫

Product name

Hoa tai Serenity

B75G00136

26,261,000₫

Product name

Hoa tai The Feather

B41G00493 - 200034H305W00AA

3,520,000₫

Product name

Hoa tai The Ocean Story

B75G00143 - 120027D206P0002

10,339,000₫

Product name

Hoa tai Threeline

B75G00203 - 100008H002W0002

28,617,000₫

Product name

Lắc tay kim cương Diamond Bar

L75G00015 - 100008B001W0702

7,553,000₫

Product name

Lắc tay kim cương Three-Stone

L75G00014 - 100003B001W0702

8,518,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Heart of Love

M41G00184 - 200025P020W00AA

1,651,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Berry Fruit

M41G00109 - 200019P327W00AA

2,375,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Both of Us

M75G00044 - 120008P11W0002

5,149,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Call My Name

M585G00224 - 200014P025W00AA

4,541,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Catch Me

M41G00141 - 200034P211D00AA

1,705,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Circles

M41G00114 - 200032P004W00AA

2,200,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Classic Floral

M75G00105 - 200016P001W00AA

2,129,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Comma

M41G00401 - 200019P008W00AA

1,676,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Dewdrop

M75G00032 - 120005P16W0002

5,878,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Embrace

M41G00221 - 200034P310W00AA

2,717,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Entwined Star

M75G00111 - 100028P001W0002

32,026,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ