menu
Fine jewelry since 1987
SINH NHẬT

SINH NHẬT

Mừng một người quý giá được sinh ra hôm nay. 

Tất cả sản phẩm

Product name

Mặt dây kim cương Happy Journey

M75G00055 - 100003P40I0002

5,804,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Hortensia

M75G00159 - 100003P011W0002

3,416,000₫

Product name

Mặt dây kim cương In My Heart

M75G00140 - 100036P002W0002

2,126,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Infinite

M75G00116 - 100007P001W0002

6,455,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Leaf & Dewdrop

M75G00064 - 120011P03W0002

7,740,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Luck 'n Love

M75G00080 - 120011P333W0002

3,151,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Pampering

M75G00035 - 100006P25W0002

5,970,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Piece of Time

M75G00126 - 100001P001W0002

2,899,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Purity Pearl

M75G00194 - 120005P001W0002

6,449,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Rubine Halo

M75G00119 - 120010P204P0002

6,686,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Ruby Line

M75G00100 - 120008P250W0002

4,957,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Soft Touch

M75G00084 - 100008P305D0002

4,494,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Soft Touch

M75G00006 - 100008P05D0002

3,881,000₫

Product name

Mặt dây kim cương Squared Diamond

M75G00124 - 100003P001W0002

5,933,000₫

Product name

Mặt dây kim cương The Tie

M75G00193 - 100003P006W0002

6,690,000₫

Product name

Mặt dây My Sunshine

M75G00045 - 120004P16W0002

9,768,000₫

Product name

Mặt dây One Heart

D585G00021 - 200025N005W18AA

5,451,000₫

Product name

Mặt dây One Love

M75G00054 - 120005P22W0002

3,034,000₫

Product name

Mặt dây Parallel Diamond

M75G00009 - 100008P08W0002

5,144,000₫

Product name

Mặt dây Precious One

M75G00067 - 120005P24W0002

2,365,000₫

Product name

Mặt dây Sapphire Floral

M75G00046 - 110003P37W0002

2,309,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG - KHAI TRƯƠNG 25/9


265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

1800 6027

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Nghé
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3925 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ