menu
Fine jewelry since 1987
SINH NHẬT

SINH NHẬT

Mừng một người quý giá được sinh ra hôm nay.

Tất cả sản phẩm

Product name

Dây chuyền kim cương Love Storm

DM585G00088 - 100007N012W0002

8,281,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Round & Heart

DM585G00052 - 100007N020D0002

26,881,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Round & Pear

DM585G00050 - 100007N018D0002

27,599,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Skybar

D75G00011 - 100027N002P0002

10,684,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Skyline

D75G00012 - 100027N003P0002

17,805,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Smile

DM585G00075 - 100007N011W0002

16,496,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Sun & Moon

DM585G00034 - 100008N008P0002

20,637,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Thunder

DM585G00038 - 100008N012W0002

6,881,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Tri-Floral

DM585G00029 - 100013N002W0002

13,965,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Twist of Fate

D75G00031 - 100007N004W0002

5,587,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Y Diamond

DM585G00251 - 100008N002W1802

7,811,000₫

Product name

Hoa tai Amethyst Drop

B585G00209 - 110047D003P00AA

4,869,000₫

Product name

Hoa tai Angel Hug

B41G00661 - 200034H318W00AA

8,600,000₫

Product name

Hoa tai Around You

B41G00025 - 200032D307D00AA

4,655,000₫

Product name

Hoa tai Back to Front

B75G00073 - 100006D14P0002

11,849,000₫

Product name

Hoa tai Berry Fruit

B41G00603 - 200019H327W00AA

4,416,000₫

Product name

Hoa tai Blue Fusion

M0935E-0006

11,628,000₫

Product name

Hoa tai Citrine Drop

B585G00215 - 110047D006Y00AA

6,492,000₫

Product name

Hoa tai Color Harmony

B585G00213 - 110047D009Y00AA

5,842,000₫

Product name

Hoa tai Color Me

B585G00212 - 110047S001Y00AA

11,360,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ