menu
Fine jewelry since 1987
SINH NHẬT

SINH NHẬT

Mừng một người quý giá được sinh ra hôm nay.

Tất cả sản phẩm

Product name

Dây chuyền kim cương Emotion Y

D75G00003 - D75G00003

9,679,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Aurora

D75G00204 - 120002N001P0002

22,398,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Blooming Flowers

DM585G00249 - 100013N203W1802

7,524,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Blue Fusion

M1105N-0006

27,489,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Central Emerald

DM585G00054 - 120010N001P0002

16,698,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Diamond Arrow

DM585G00025 - 100008N005W0002

8,508,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Diamond Floral

DM585G00027 - 100008N001W0002

8,513,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Diamond Journey

DM585G00107 - 100007N009W0002

12,672,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Diamond Kite

DM585G00037 - 100008N011P0002

5,758,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Diamond Smile

DM585G00086 - 100007N005P0002

6,917,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Diamond Triangle

DM585G00026 - 100008N006Y0002

13,023,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Entwined Us

D75G00005 - 100028N302W0002

27,861,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Floral

D75G00203 - 100013N001P0002

5,003,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Geo-Connection

D75G00017 - 100039N002W0002

8,274,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Geo-Home

D75G00022 - 100039N008W0002

7,126,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Geo-Smile

D75G00037 - 100007N010W0002

27,214,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Geo-Square

D75G00020 - 100039N005T0002

21,260,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Geo-Star

D75G00018 - 100007N205P0002

7,629,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Geo-Thunder

D75G00033 - 100039N016W0002

8,702,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Heart Drop

DM585G00033 - 100008N007W0002

15,228,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ