menu
Fine jewelry since 1987

Tất cả sản phẩm

Product name

Cặp nhẫn cưới I'm Yours

N585G01731 - N585G01741

8,581,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Your Face

N585G01710 - N585G01641

8,102,000₫

Product name

Cặp nhẫn cưới Steps to You

N585G01875 - N585G01881

15,090,000₫

Product name

Nhẫn vàng Flashlight

N585G01893 - 200034R047W11AA

2,968,000₫

Product name

Nhẫn vàng By Your Side

N585G00663 - 200020R009W10AA

4,758,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Y Diamond

DM585G00251 - 100008N002W1802

7,811,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Blooming Flowers

DM585G00249 - 100013N203W1802

7,524,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Blooming Flowers

B585G00749 - 100003S004W0002

7,302,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Semi Eternity

N585G00974 - 100009R026W1102

9,634,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Solar

N585G00335 - 100007R021P0802

4,957,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Diamond Journey

N75G00398 - 100009R020W1102

13,137,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Diamond Journey

DM585G00107 - 100007N009W0002

12,672,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Love Storm

DM585G00088 - 100007N012W0002

8,281,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Diamond Smile

DM585G00086 - 100007N005P0002

6,917,000₫

Product name

Dây chuyền kim cương Smile

DM585G00075 - 100007N011W0002

16,496,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Diamond Bar

B585G00424 - 100007D002W0002

19,486,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Three-Stone

B585G00271 - 100011S002W0002

25,814,000₫

Product name

Hoa tai kim cương Smile

B585G00269 - 100007S008W0002

25,201,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Flowers

N585G00979 - 100013R001P1102

7,704,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Diamond Bar

N585G00614 - 100007R039P1002

23,815,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Open Diamond

N585G00597 - 100007R012P1002

15,561,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ