menu
Fine jewelry since 1987

Tất cả sản phẩm

Product name

Mặt dây chuyền I'm in Love

M41G00293 - 200025P017W00AA

2,798,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Embrace

M41G00221 - 200034P310W00AA

2,717,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Sunlight

M41G00206 - 200018P008W00AA

1,695,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Leaf

M41G00203 - 200034P211W00AA

2,147,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Lover

M41G00202 - 200034P024D00AA

2,416,000₫

Product name

Mặt dây chuyền The Sun

M41G00200 - 200034P319D00AA

4,351,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Two Souls

M41G00199 - 200031P303D00AA

1,333,000₫

Product name

Mặt dây chuyền White Leaf

M41G00196 - 200031P002W00AA

2,025,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Love You

M41G00194 - 200034P315D00AA

2,262,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Us

M41G00188 - 200034P233D00AA

3,329,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Heart of Love

M41G00184 - 200025P020W00AA

1,651,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Your Eye

M41G00174 - 200015P314W00AA

1,368,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Eyes

M41G00168 - 200015P310W00AA

1,462,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Only Pearlie

M41G00165 - 210031P204D00AA

2,428,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Sunnie

M41G00161 - 200025P323W00AA

1,650,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Twinkle Star

M41G00126 - 200015P216D00AA

1,489,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Solar

M41G00125 - 200015P315W00AA

2,460,000₫

Product name

Mặt dây chuyền In your Love

M41G00115 - 200025P321W00AA

2,064,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Circles

M41G00114 - 200032P004W00AA

2,200,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Sparkling Star

M41G00110 - 200015P017W00AA

1,552,000₫

Product name

Mặt dây chuyền Berry Fruit

M41G00109 - 200019P327W00AA

2,375,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ