menu
Fine jewelry since 1987

Tất cả sản phẩm

Product name

Nhẫn Journey

N585G00653 - 200024R002W12AA

3,322,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Soulmate Lover

N585G02616 - 100012R014W5002

13,615,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Kiss You

N585G02571 - 100012R009D5002

18,746,000₫

Product name

Nhẫn vàng You & Me

N585G01294 - 200014R026W50AA

6,391,000₫

Product name

Nhẫn Halo Two-Stone

N585G00822 - 200034R069W10AA

3,631,000₫

Product name

Nhẫn vàng Meet You

N585G00789 - 200021R008W10AA

2,915,000₫

Product name

Nhẫn Love Stone

N585G00502 - 200021R007W11AA

3,072,000₫

Product name

Nhẫn Two Together

N585G00501 - 200021R006W12AA

3,368,000₫

Product name

Nhẫn Split Shank Two-Stone

N585G00171 - 200021R003W09AA

3,005,000₫

Product name

Nhẫn Knot Two-Stone

N585G00169 - 200021R001W10AA

3,157,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Belong to You

N75G00062 - 100012R13W5002

26,375,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Moon and Stars

N75G00054 - 100012R05W5002

24,378,000₫

Product name

Nhẫn Twin Hearts

N41G00472 - 200025R323W10AA

4,117,000₫

Product name

Nhẫn Our Love

N41G00393 - 200021R005W10AA

1,874,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Sparkling Halo

N585G02420 - 100033R021W10SS

24,555,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Flower

N585G00337 - 100003R002W0902

27,319,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Floral Halo

N75G00049 - 100003R091W5002

28,501,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Solar Halo

N75G00047 - 100003R066W4C02

25,650,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Halo

N75G00043 - 100003R062W5C02

27,510,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Precious Halo

N75G00040 - 100003R059W5B02

22,777,000₫

Product name

Nhẫn kim cương Twist Halo

N75G00039 - 100003R058W5002

26,333,000₫

Cửa hàng PRECITA

Cửa hàng PRECITA

PRECITA HẬU GIANG

265 - 267 Hậu Giang, P.5
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3960 0510 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA NGUYỄN TRÃI

59 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9338 

XEM BẢN ĐỒ

PRECITA QUANG TRUNG

657 Quang Trung, P. 10
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

(028) 7109 9330

XEM BẢN ĐỒ